top of page

Sylvi Endresen

Makt

IMG_4149.jpg

Dialog (Diskurs-serien)

Akryl på trefiberplate

Maktrelasjoner, det som er synlig i dialogene og det som undertrykkes, er tema for diskurs-serien:

Hvordan uttrykke ikke bare det som høres, men det som skjules i tausheten?

Makt er tema også for bildene 'Inngrep I - IV' som du finner under siden Minnelandskap. Her illustreres makt over naturen.

IMG_6192.jpg

Selvportrett

Kullstift på gråpapir

IMG_6210.jpg

Det du ser

Det som er

Diskurs-serien

Akryl på trefiberplate

Du

Samtale

Akryl på lerret

IMG_0138.jpg

En skarp tunge

Mixed media: Akryl, pimpsten, metall,

spiker på trefiberplate

IMG_4164.jpg

Delt i den saken

Mixed media: Akryl, pimpsten, metall,

på trefiberplate

IMG_6193.jpg

Utvisket

Mixed media: Akryl, pimpsten, metall,

spiker på trefiberplate

IMG_6198.jpg

Prisen

Mixed media: Akryl, pimpsten, metall,

spiker på trefiberplate

IMG_6202.jpg

Avmakt

Mixed media: Akryl, pimpsten, metall,

på trefiberplate

bottom of page